Andrej Mihaliak

Development

Od vízii k inovatívnemu riešeniu

Transformujte svoju víziu do digitálneho a inovatívneho riešenia.

Web development

 • Prezentačné web stránky
 • Webové aplikácie
 • Mobilné aplikácie
 • Desktopové aplikácie
 • API systémy
 • Web client simulácie

Security

 • SSL/TLS
 • XSS
 • SQL Injection
 • CSRF
 • Remote Code Execution
 • SSRF

Testing

 • Test Driven Development
 • Unit Tests
 • Acceptance Tests
 • Browser Tests

Deployments

 • PHP Deployer
 • Laravel Envoy
 • Gitlab CI

Technológie ktoré používame

Pre každý projekt sa snažíme vybrať tú najlepšiu technológiu.

Partneri

Partneri s ktorými spolupracujeme na projektoch.

KBS-Development
DCG

Klienti

Klienti pre ktorých sme pracovali.

Zoone Media
UP Slovensko
Bekaert
Embraco
Teesys
Sponsor.online
© 2021 Andrej Mihaliak - Development